Hôm nay: 21/01/18, 05:56 am

Hướng dẫn về BBCode

Giới thiệu
BBCode là gì?
Định dạng Text
Tạo chữ đậm, nghiêng và gạch dưới
Thay đổi màu chữ và kích thước chữ
Kết hợp các thẻ với nhau
Trích dẫn và cố định chiều rộng văn bản xuất ra
Kèm Trích dẫn vào thông điệp trả lời
Chèn Mã nguồn hoặc cố định chiều rộng dữ liệu
Tạo danh sách
Tạo danh sách không cần thứ tự
Tạo danh sách có thứ tự
Tạo liên kết
Liên kết đến 1 trang web khác
Hiển thị hình ảnh trong bài gửi
Thêm hình ảnh vào bài gửi
Vấn đề khác
Tôi có thể thêm thẻ của chính tôi không?
Add a flash animation to a message
Add a movie to a message
Tables
Create a table in a message
Scrolling text
Make a message scroll horizontally
Make a message scroll vertically
Appearance BBcodes
Insert a lign
Put in index or in exposure
Effects BBcodes
Misc BBcodes
Obtain a random number

Chuyển đến