Một số thủ thuật với máy Nokia

Go down

topic Một số thủ thuật với máy Nokia

Bài gửi by Admin on 31/03/10, 12:28 am

Một số thủ thuật với máy Nokia

Bài
viết này cung cấp cho các bạn một số thủ thuật liên quan đến
máy Nokia một cách đầy đủ và chính xác. Bảo đảm là nhiều
thủ thuật trong bài viết này mới được "bật mí" lần đầu tiên.

1. Các mã số bí mật của máy Nokia:
*efr0# (*3370#)

Kích
hoạt chế độ EFR (Enhanced Full Rate codec), cho chất lượng âm
thoại tốt hơn, đồng nghĩa với việc tốn pin hơn trong khi đàm
thoại (thời gian đàm thoại của pin sẽ giảm từ 5% - 10%). Máy
Nokia sẽ khởi động lại để chế độ này có hiệu lực.
#efr0# (#3370#)
Không dùng chế độ EFR. Phải khởi động lại.

*hrc0# (*4720#)

Kích
hoạt chế độ HRC (Half Rate Codec), chất lượng âm thoại sẽ kém
hơn bình thường, bù lại sẽ đỡ tốn pin hơn trong khi đàm thoại
(thời gian đàm thoại của pin sẽ tăng khoảng 30%). Phải sẽ khởi
động lại.
#hrc0# (#4720#)
Không dùng chế độ HRC. Phải khởi động lại.

*#0000#

Xem thông tin về phần mềm (firmware) của máy. Thông tin gồm 3 dòng.
+ Phiên bản (version).
+ Ngày sản xuất.
+ Tên của phần mềm (chẳng hạn như NHL-6 đối với máy Nokia 6800).

*#srn0# (*#7760#)
Xem số xê-ri của sản phẩm (PSN).

*#war0anty# (*#92702689#)

Xem các thông tin bảo hành của máy. Thông tin này bao gồm năm hoặc sáu menu, tùy theo từng loại máy.

+ 1 (Serial Number): Số IMEI (International Mobile station Equipment Identity) của máy.
+ 2 (Made): Ngày máy được xuất xưởng.
+
3 (Purchasing Date): Ngày mua máy. Lưu ý: bạn có thể nhập ngày
mua máy vào bằng cách chọn menu Edit, nhưng chỉ nhập vào được
một lần thôi và không thể sửa được.
+ 4 (Repaired): Ngày sửa
máy lần sau cùng. Thông tin này do nơi bảo hành nhập vào mỗi
khi bạn mang máy đến hãng để bảo hành hoặc sửa chữa.
+ 5
(Transfer User Data): Chuyển toàn bộ các thông tin được lưu trong
máy sang máy tính để lưu trữ trước khi tiến hành sửa chữa
máy hoặc nạp lại phần mềm. Các máy Nokia đời mới không có
menu này do có thể dùng phần mềm Nokia PC Suite (trong đĩa CD
kèm theo) để sao lưu dữ liệu của máy.
+ 6 (Life Timer): Tổng số thời gian thực hiện cuộc gọi (đến và đi) của máy, được ghi dưới dạng :.
Thông tin Life Timer sẽ bằng chính thông tin All Calls' Duration
trong menu Call Register -> Call Duration, nếu bạn chưa chọn
Clear Timers để xóa bộ đếm thời gian cuộc gọi kể từ lúc mua
máy. Tuy nhiên, khác với thông tin All Calls' Duration có thể xóa
được nếu biết mật mã của máy (security code, mặc định khi
xuất xưởng là 12345), người dùng bình thường không thể xóa
được Life Timer, và đây chính là thông số để bạn có thể nhận
biết máy đã được dùng nhiều hay ít. Một số máy Nokia đời cũ
không có menu này.
Để thoát khỏi màn hình các thông tin bảo hành này, phải khởi động lại máy.

*#sim0clock# (*#746025625#)

Kiểm
tra xem thẻ SIM (Subscriber Identity Module) của bạn có hỗ trợ
tính năng clock-stop hay không. SIM clock-stop là tính năng cho
phép máy di động chuyển sang chế độ chờ khi cần thiết để
tiết kiệm pin. Một số loại máy Nokia không hỗ trợ mã này.

*#rst0# (*#7780#)

Khôi
phục các cài đặt mặc định của máy khi xuất xưởng (cũng có
thể truy cập chức năng này thông qua menu Settings -> Restore
factory settings), đòi hỏi phải nhập mật mã của máy.*#res0wallet# (*#7370925538#)

Một
số máy Nokia cho phép lưu trữ các thông tin cá nhân một cách
bí mật gọi là wallet, các thông tin đó được bảo vệ bằng mật
khẩu riêng, gọi là wallet code. Chức năng này cho phép xóa toàn
bộ các thông tin lưu trữ trong wallet cũng như wallet code mà
không cần phải biết wallet code, chỉ cần biết mật mã của máy.

*#opr0logo# (*#67705646#)
Cho
phép xóa logo của nhà cung cấp dịch vụ (operator logo) trên màn
hình của máy Nokia, màn hình sẽ hiển thị tên mạng mặc định.
Chức năng này chỉ làm việc với các loại máy Nokia màn hình
đen trắng. Đối với máy Nokia màn hình màu, xóa logo bằng cách
truy cập vào menu Settings -> Display settings -> Operator logo
-> Off.
*#pca0# (*#7220#)
Kích hoạt chế độ PCCCH, màn
hình sẽ hiển thị "PCCCH support enabled". Máy sẽ tự khởi động
lại để thay đổi này có hiệu lực. PCCCH (Packet Common Control
Channel) là một khái niệm chỉ có ở các máy có tính năng
GPRS, cho phép thời gian chờ ngắn hơn khi thuê bao truy cập GPRS.
Tuy nhiên để dùng được tính năng này, mạng di động cũng phải
hỗ trợ chế độ PCCCH.*#pcd0# (*#7230#)
Không dùng chế độ PCCCH. Màn hình sẽ hiển thị "PCCCH support disabled". Máy sẽ tự khởi động lại.
xxx#
Xem
số thuê bao nào được lưu ở vị trí xxx trong SIM card (xxx có
giá trị từ 1 đến 250 đối với các SIM card lưu được 250 số
điện thoại). Chẳng hạn như để xem số thuê bao nào được lưu ở
vị trí số 15 trong SIM card, ta phải nhập vào 15#.
*#06#
Xem số IMEI của máy. Đây là mã chuẩn của GSM nên có thể dùng cho các loại máy của các hãng khác.

Bài
viết này có đề cập đến một số khái niệm trong mạng thông tin
di động (như EFR, HRC, PCCCH, GPRS, IMEI, IMSI, MCC, MNC, GID1, GID2 )

Hiển thị tên:
Vào
menu Profiles, chọn một profile bất kỳ khác với General, chọn
Personalise -> Profile name, gõ vào tên của bạn, sau đó chọn
activate để kích hoạt profile này, tên của bạn sẽ hiển thị
trên màn hình. Với các máy Nokia có phần mềm tiếng Việt, bạn
có thể nhập tên của mình với đầy đủ dấu.
Hiển thị số điện thoại:
Vào
menu Call register -> Call costs -> Call cost settings -> Show
costs in -> Currency. Chọn Unit price là 1, Currency name nhập
mã mạng di động đang dùng (thí dụ 090 đối với MobiFone). Sau
đó vào Call cost limit, chọn On, nhập vào giá trị Limit bằng
chính số điện thoại của bạn (thí dụ 3599995). Thoát về màn
hình chờ sẽ thấy số điện thoại của bạn hiển thị trên màn
hình.Kiểm tra tình trạng khóa máy và mở khóa (unlock) cho máy Nokia:
Các
mạng di động nước ngoài thường có chính sách bán máy với
giá rất rẻ, thậm chí miễn phí máy đầu cuối đối với các
thuê bao hòa mạng của họ. Nhưng ngược lại, máy đó không thể
đem dùng ở các mạng di động khác. Để làm được điều đó, các
máy di động phải hỗ trợ một số chức năng khóa máy, tức là
không cho phép sử dụng điện thoại với các mạng khác hoặc
dùng với SIM khác. Đối với điện thoại di động Nokia, có bốn
loại khóa máy sau đây:
+ Loại 1: MCC+MNC (Mobile Country Code +
Mobile Network Code) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một
mạng di động cho trước.
+ Loại 2: GID1 (Group Identifier level 1) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một nhóm SIM nhất định.
+ Loại 3: GID2 (Group Identifier level 2) lock. Chỉ cho phép sử dụng máy với một chủng loại SIM nhất định.
+
Loại 4: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) lock. Chỉ cho
phép sử dụng máy di động với một SIM cho trước.
Để kiểm tra xem máy bạn có bị khóa loại nào không, ta dùng các mã số sau:
Loại 1: #pw+1234567890+1#
Loại 2: #pw+1234567890+2#
Loại 3: #pw+1234567890+3#
Loại 4: #pw+1234567890+4#
Cách
nhập các chuỗi mã trên vào máy di động như sau: các ký tự "#"
và "0"-"9" nhập từ bàn phím như thông thường. Để có ký tự "+"
ấn phím "*" 2 lần, ký tự "p" ấn phím "*" 3 lần, ký tự "w" ấn
phím "*" 4 lần.
Nếu máy hiển thị kết quả là "SIM was not
restricted" có nghĩa là máy của bạn không bị khóa. Còn nếu
kết quả là "Code error" thì máy đã bị khóa với một loại
khóa tương ứng, điều đó nghĩa là có thể không dùng được máy
đó với một SIM khác hoặc với một mạng di động khác.
Nếu
máy bị khóa, ta có thể dùng một trong các mã số sau để mở
khóa cho từng loại tương ứng. Khi nhập nhớ tháo thẻ SIM ra
khỏi máy. Có bảy loại mã để mở khóa như sau:
Mã 1: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+1#, mở khóa loại 1 (MCC+MNC lock).
Mã 2: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+2#, mở khóa loại 2 (GID1 lock).
Mã 3: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+3#, mở khóa loại 3 (GID2 lock).
Mã 4: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+4#, mở khóa loại 4 (IMSI lock).
Mã 5: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+5#, mở khóa loại 1 và 2.
Mã 6: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+6#, mở khóa loại 1, 2 và 3.
Mã 7: #pw+xxxxxxxxxxxxxxx+7#, mở khóa loại 1, 2, 3 và 4.Các
chuỗi số xxxxxxxxxxxxxxx (bao gồm 15 chữ số) được tạo ra bằng
các chương trình gọi là DCT4 Calculator. Trên Internet, bạn có
thể tìm thấy rất nhiều chương trình loại này, hoặc có thể
tải về từ các địa chỉ như
avatar
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


Xem lý lịch thành viên http://haihaua.foruma.biz/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết