Hơn 1.300 Tân khoa Duy Tân nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2015 - 2016