Đại học Duy Tân giành giải nhất cuộc thi Thử thách sáng tạo có mục tiêu – TIC