Sinh viên Duy Tân đứng thứ Nhất trong các đội Quốc tế tại Cuộc thi VolgaCTF